Tillväxttakten för hushållens lån stiger

Vi lånade lite mer i juli än vad vi gjorde i juni, och jämfört med samma period förra året lånade vi hela 127 miljarder mer. Bostadslånen utgör största delen, de står för 111 miljarder av ökningen. Totalt ökade de med 5,1 procent under juli jämfört med samma period förra året. 

Statistiska Centralbyrån uppskattar tillväxttakten för utlåning till hushåll till 4,8 procent i juli. Under juni månad var den 4,7 procent och under juli 2012 visade siffrorna 4,5 procent.