Juridik, Ekonomi

Swedbank överklagar förbudet att köpa Svensk Fastighetsförmedling

Tingsrätten dömde före jul ut förvärvet av Svensk Fastighetsförmedling, men nu överklagar Swedbank.

Swedbanks förvärv av Svensk Fastighetsförmedling hämmar konkurrensen, menar tingsrätten som, i mitten av december, valde att gå på Konkurrensverkets linje och döma ut köpet. Skulle Swedbank inte följa beslutet väntar ett vite på 100 miljoner kronor. Men Swedbank håller inte med och har därför valt att överklaga domen till marknadsdomstolen.

- Det finns flera skäl att överklaga, bland annat för att få pröva om det är möjligt att i efterhand förbjuda ett förvärv som inte är anmälningspliktigt, men även av rent konkurrensrättsliga skäl, säger Swedbanks kommunikationsdirektör Cecilia Hernqvist.

Efter att domen föll meddelade Swedbank att de var besvikna över resultatet och att de skulle ta jul och nyår på sig att gå igenom detaljerna. Men detta lät inte vänta på sig, redan den 23 december lämnade banken in sin överklagan till marknadsdomstolen som är sista instans.

Domen väntas meddelas inom tre månader och den blir då slutgiltig.

- Jag tycker att tingsrättsdomen var väldigt bra, men Swedbank har sin fulla rätt att få saken prövad ett varv till, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.