Ekonomi

Svenskarnas bolån sjunker

Finansinspektionen uppger idag statistik som visar att bolånetaket fungerar, för första gången på tio år sjunker svenskarnas bolån.

För första gången på tio år sjunker svenskarnas bolån, detta är enligt Finansinspektionen effekten av bolånetaket som infördes i oktober 2010.

I en undersökning, baserad på bankernas utlåning och stickprov av beviljade bolån, visar det sig att 98 procent av de som lånar över bolånetaket även amorterar. Undersökningen visar också att färre tar lån över 85 procent i belåningsgrad, andelen hushåll som gör detta har gått från 20 till 9 procent.

En slutsats från Finansinspektionen gör också gällande att bolånetaket gjort att unga människor ofta får hjälp med handpenningen och att de köper mindre och billigare lägenheter än innan.