Ekonomi

Svenska småhus är feltaxerade

Taxeringsvärdet på ett småhus ska motsvara 75 % av dess marknadsvärde. Men Skatteverket lyckas dåligt med sin värdering och i genomsnitt är ett småhus feltaxerat med 350 000 kr.

Villaägarna granskade 188 000 försäljningar av småhus och kom fram till att det svenska småhuset är felvärderat med i genomsnitt 350 000 kr.

Procentuellt sett är felen störst i glesbygd. I Pajala slår värdena fel med 45 %. Störst avvikelse i kronor uppvisar regioner med höga huspriser. I Danderyd ligger den genomsnittliga feltaxeringen på 1 164 000 kr.