Ekonomi

Svenska hus är övervärderade

Danske Bank menar att priserna på svenska bostäder ligger 20-30 procent över deras verkliga värde. Bedömningen görs i en rapport där banken analyserar nordisk ekonomi och kommer fram till att de genomsnittliga huspriserna ökat med i 7,5 procent under de senaste åren, samtidigt som skulderna ökat från under 100 procent av den årliga disponibla inkomsten till över 175 procent.

Dock spår banken ingen priskollaps. Istället menar de att en förbättrad ekonomi för svenska hushåll i kombination med små nominella prisförändringar skulle hejda en sådan kollaps. 

– En sådan utveckling blir ännu mer troligt om vi ser till det strukturellt låga utbudet av bostäder i de mest dynamiska delarna av Sverige, skriver Danske Bank.