Ekonomi

Svenska folket tror på högre huspriser om ett år

Hushåll runtomkring i Sverige har fått säga sitt om bostadspriserna 2014, och majoriteten tror att de fortsätter att stiga.

Svenska folket tror på högre huspriser om ett år

De hushåll som tror på högre huspriser om ett år är fortsatt i majoritet, totalt tror 55 procent på stigande priser under året. Endast 9 procent svarar motsatsen, med andra ord lägre priser om ett år, när undersökningsföretaget SKOP frågar runt. 55 procent är dock en lägre andel än de 58 procent som svarade samma sak i oktober vilket innebär att den tidigare stegrande trenden brutits.

- Därmed bryts, åtminstone tillfälligt, den trend som dominerat de nationella bostadsförväntningarna under hela 2013, kommenterar SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker undersökningen och fortsätter:

- Trots trendbrott är förväntningarna historiskt höga. Och i stockholmsregionen tror 70 procent att priserna blir högre under 2014.

När det kommer till bostadsrättspriser tror 60 procent på högre priser om ett år, medan endast 8 procent tror på fallande priser under året.