Juridik, Ekonomi

Straffas för svartbygge trots muntligt ja

Husägarna hävdar att de fått ett muntligt ja, men kommunen vill döma vite på nästan 50 000 kronor.

Byggen får inte påbörjas förrän startbesked har utfärdats.

Byggen får inte påbörjas förrän startbesked har utfärdats.

Södertälje kommun vill utdöma vite på 45 700 kronor för fyra tillbyggnader på ett tvåplanshus som byggts utan skriftligt godkännande. Husägarna menar dock att kommunens handläggare sagt ja till de reviderade ritningarna muntligen när de besökte byggnadsnämnden tillsammans med sin entreprenör.

- Vi yrkar att nämnden inte ska utdöma något vite för oss. Då vi har lidit stor ekonomisk skada av att både bygga samt riva uteplatsen, anser vi det vara straff nog, skriver husägarna enligt en artikel på Lt.se.

Handläggaren är samtidigt avstängd från sitt jobb och polisanmäld, exakt varför framgår inte av artikeln.

Tillbyggnaderna som klassats som svartbyggen är bland annat en utbyggd matplats, ett rum på övervåningen samt ett rum ovan garaget.