Ekonomi

Storstrejk inom bygg nära

Storstrejk inom bygg nära

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har endast en helg och en måndag på sig att komma överens.

Snart kan byggarbetena stå stilla i Sverige. Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads har försökt enas i månader utan att lyckas. Efter flera strejkhot är det nu bekräftat att storstrejken bryter ut på tisdag om inte parterna kommer överens före dess, en strejk som väntas kosta cirka 200 miljoner kronor om dagen. Det som det bråkas om är frågan om huvudentreprenörsansvar. Byggnads anser att huvudentreprenören ska ha ansvaret för att säkerhet, lön, kollektivavtal och arbetsvillkor följs - även bland undernetreprenörerna. Medan Sveriges Byggindustrier menar att det är orimligt att ett företag ska ha juridiskt ansvar över andra företags anställda.

– Om ett företag har uttömt möjligheten att överleva och inte ens kan betala ut löner ska man ta konsekvensen av detta och gå i konkurs. Då träder den statliga lönegarantin in och säkerställer att arbetstagarna får sin lön. Genom solidaransvaret skulle man skapa förutsättningar för att ett sådant företag att leva kvar genom att de får sina skulder betalda av ett annat företag. Det företag som på detta sätt tvingas betala kan oförskyllt hamna i ekonomiska svårigheter som ytterst äventyrar den egna sysselsättningen säger Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier och förhandlingschef.

Men Byggnads menar att dagens upplägg innebär att oseriösa företag gynnas vilket i sin tur orsakar problem för anställda inom bygg. De säger att det är de långa kedjorna av underentreprenörer som ligger till grund för den höga olycks- och dödsstatistiken inom branschen, men även för andra arbetsmiljörelaterade problem. Och enligt dem skulle ett huvudentreprenörsansvar göra att branschen kommer tillrätta med en stor del av problemen eftersom huvudentreprenören då skulle ha övergripande ansvar även för de underentreprenörer de anlitar.

- Nu börjar tålamodet ta slut. Vi har suttit i över ett år med vår motpart för att vi har trott på en gemensam lösning. Det enda vi har fått är ett nej, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Varslet berör till en början cirka 1 400 medlemmar och totalt omkring 40 arbetsplatser. Men från och med 15 april uppger Sveriges Byggindustrier att siffran istället uppgår till 6 000 anställda.