Större värdeökning än boendekostnad

På vissa håll i landet har bostadsrättsägare fått "betalt" för att bo.

De stigande bostadspriserna har gjort att vissa bostadsrättsägare gått plus på sin bostad. I städer som Stockholm, Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Göteborg, Karlstad, Örebro, Falun, Umeå och Luleå har de i stort sett fått betalt för att bo i sina bostäder.

Det är Fastighetsbyrån som tillsammans med Värderingsdata undersökt hur bostadens värdeutveckling sett ut i jämförelse med den ackumulerade boendekostnaden under de senaste fem åren.

- Vi har haft kraftiga prisökningar under en lång period samtidigt som driftskostnaderna ökat marginellt. Det innebär att man i vissa fall kan säga att man har haft en boendeintäkt. Om man köpte en bostad för fem år sedan och säljer idag så har prisökningen alltså varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet. Och under de senaste fem åren har det generellt sett varit mer lönsamt att bo i bostadsrätt än villa, säger Lars-Erik Nykvist som är vd för Fastighetsbyrån.

Han säger dock samtidigt att man bör ta i beaktande att rapporten ger en historisk bild, och att den inte säger något om hur det kommer se ut de kommande fem åren.