Storbank: "Sverige är nästa bostadsbubbla"

Storbanken Commerzbank menar att Sverige står näst på tur för krasch på bostadsmarknaden.

Sverige står näst på tur för bostadskrasch skriver storbanken Commerzbank i ett marknadsbrev efter att de analyserat fastighetsmarknaden i flera länder. Enligt dem består en krasch på bostadsmarknaden av flera faser och kännetecken, och utifrån dessa befinner sig Sverige, och även Finland, i fas två och är därför de två länder som mest sannolikt kommer att gå igenom en krasch framöver.

"Nedgången i bostadsinvesteringar påverkar redan ekonomierna i båda länderna, en process som troligen kommer att accelerera när väl huspriserna börjar falla", skriver storbanken.

Fas två är den del precis före kraschen då prisuppgången mattas av, bostadsinvesteringarna minskar och skuldsättningen i förhållande till inkomster utvecklas sidledes. Fasen före är de år då priserna och skuldsättningen stiger kraftigt. De kommande faserna som vi har framför oss, om vi tror på bankens analys, består av kraschen, med andra ord en nedgång, och därefter stabiliseringen.  

Banken skriver även att Tyskland och Norge befinner sig i fas ett, medan det pågår en återhämtning i Danmark och Storbritannien. Länder som befinner sig i den så kallade nedgångsfasen är bland andra Spanien och Frankrike.