Ekonomi

Stora skillnader på VA-taxan landet runt

De som betalar minst och de som betalar mest.

De som betalar minst och de som betalar mest.

Det är tusentals kronor i skillnad på VA-taxan beroende på var du bor i landet.

Kostnaderna för vatten och avlopp i flerbostadshus varierar kraftigt beroende på var i landet du bor. Den årliga Nils Holgersson-rapporten visar att det är invånare i Tanum och på Tjörn som betalar mest, medan Stockholm och flera av dess närkommuner betalar lägst taxa.

I rapporten går att läsa: "För typlägenheten i Nils Holgersson-fastigheten innebär det en medelkostnad för VA på 4 110 kr/år inklusive moms. Det är 92 procent dyrare i Tanums kommun som har rikets högsta pris (7 875 kr/år). I landets billigaste kommuner, Stockholm och Huddinge, är priset drygt 60 procent lägre än rikets medel (1 495 kr/år)."

Undersökningen visar också att medelvärdet för VA-taxan har stigit med i genomsnitt 3,5 procent i riket. Men i vissa kommuner är höjningen hela 10 procent och detta motiveras då med omläggning av taxan eller med att det krävts stora investeringsåtgärder.