Stor förbättringspotential för småhustillverkarna

Stor förbättringspotential för småhustillverkarna

Foto: Älvsbyhus.

Företag mäter kundnöjdhet hos småhustillverkarna.

Prognoscentret har mätt kundnöjdhet hos småhustillverkarnas kunder och resultatet gränsar mot lågt. Snittet hamnar på 65, vilket kan jämföras mot projektbyggda bostäders 72.

Samtidigt är spridningen i svarsgruppen stor. 30 procent har ett NKI-värde över 80, men lika många ett värde under 60.

- Den positiva effekten av höga NKI-värden hämmas av att cirka 30 procent av alla köpare har ett NKI-värde under 60 vilket innebär att de är missnöjda med sin husleverantör. De avråder sannolikt personer i sin omgivning från att köpa hus från den leverantör de själva valde, skriver Prognoscentret i sin undersökning.

Kundernas missnöjdhet rör främst löftet om att leverera hus utan fel, som de anser att småhustillverkarna måste bli bättre på att hålla. Men även den personliga servicen i form av att man vill se mer stöttande och förutseende personal. Slutligen vill man även se högre  hantverkskvalitet.

- Trots hög huskvalitet är betyget för felfri bostad lågt. När fel uppstår är det viktigt att erkänna och rätta till bristerna. Alla aspekter som innefattar grundläggande planering har fått höga betyg – husen anses vara funktionella, vara bra planerade och med hög grundstandard och arkitekturen får bra omdömen. Men kunden önskar högre hantverkskvalitet. Företagen behöver säkerställa att hantverkarna lämnar huset i toppskick, skriver Prognoscentret i sin analys.

Tidigare år har Prognoscentret mätt kundnöjdhet genom att kontakta personer som fått bygglov. Men det blir bara som stickprov och därför har man valt att gå över till att mäta direkt på småhustillverkarnas kunder.

Branschmätningen presenterar således inte individuella betyg på alla deltagare, utan företagen äger själva sina individuella resultat.

- Syftet med branschmätningen är att skapa förutsättningar för att alla som köper ett styckebyggt småhus ska ha en god upplevelse av sin husleverantör. Vi mäter därför nöjdheten hos alla köpare bland de aktörer som valt att ansluta sig till undersökningen. För att ge småhustillverkarna bättre verktyg för att möta kundens behov och önskemål vill vi mäta alla kunder hos respektive bolag vilket förutsätter att vi har med oss aktörerna. I takt med att mätningen växer hoppas och tror vi att branschen komma att dela med sig av mer resultat som alla konsumenter kan ta del av inför sitt val av leverantör, säger Ellinor Lindström, operativ chef hos Prognoscentret.

Älvsbyhus - som  vinner undersökningen - är transparenta med sitt betyg. Kundnöjdshetsvärdet för dem ligger på 71. 

Totalt deltog 11 småhustillverkare i undersökningen. Från och med nästa år ökar det till 14.