Stockholmare har minst råd med huset

Stockholmare har minst råd med huset

Folk boendes i Stockholm och Båstad har sämst råd med sina hus visar Swedbanks Boindex, i Piteå är det däremot tvärtom.

Swedbanks Boindex visar att köpkraften minskat i 27 av landets 51 orter och att den totalt minskat 4,7 procent i landet som helhet sedan fjärde kvartalet 2011. Värst är det i Båstad som ligger i botten av listan med 71 som värde på Boindexskalan. Riket som helhet ligger på 116,3. I toppen hittar du Piteå, där har flest människor råd med sina hus. Piteå redovisar värdet 276,1 under första kvartalet 2012.

Samtliga storstadsregioner redovisar siffror under 100. Stockholmsregionen redovisar exempelvis värdet 71,6 vilket är nästan 30 procent mindre än vad den rekommenderade andelen är. Göteborg och Malmö visar 82,2 respektive 81,5.

Boindex mäter hur väl hushållen har råd med sitt boende. Vid 100 har du råd med boendet eftersom bolånekostnaden då utgör 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt, och ju högre siffra som redovisas på Boindexskalan desto bättre.

Boindexrapporten visar också att medianpriset för hus har stigit i landet som helhet. Ett hus kostar nu 125 000 kronor mer än vad det gjorde under fjärde kvartalet 2011 och landar totalt på 1 775 000 kronor. Samtidigt har räntorna sjunkit och inkomsterna ökat.