Ekonomi

Stigande priser på småhus

Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden, maj – juli 2012, i jämförelse med föregående period.

Priserna i Stor-Stockholm steg med 3 procent och i Stor-Göteborg med 2 procent, medan de i Stor-Malmö sjönk med 1 procent.

På länsnivå steg priserna i 18 av 21 län mellan de två senaste tremånadersperioderna. Den största prisuppgången återfinns i Gotlands och Västerbottens län med 13 respektive 7 procent. Sjunkande priser redovisas endast i Hallands, Södermanlands och Skåne län, med mellan 1 och 2 procent.