Ekonomi

Stigande kurva för huspriser landet över

Huspriserna stiger landet över och endast två län visar upp oförändrade priser.

Husmarknaden har gått bra det senaste året visar Mäklarstatistiks senaste rapport. Under de senaste tolv månaderna har huspriserna ökat med sju procent sett till landet som helhet, och mellan fyra och åtta procent sett till enbart storstadsområdena.

Tittar vi istället på senaste tremånadersperioden visar statistiken en tvåprocentig uppgång för huspriserna i riket som helhet. Störst uppgång hittar vi i Västerbotten som redovisar sex procent upp, längst ner på skalan hittar vi istället Västra Götaland och Kronoberg som redovisar oförändrade priser.

Totalt ser vi en prisuppgång i 19 av landets 21 län.

Samtidigt publicerar Erik Olssons Fastighetsförmedling en analys som konstaterar att den glödheta marknaden beror på det fortsatt låga utbudet av bostäder.

- På Erik Olsson Fastighetsförmedling ser vi en stark men motsägelsefull bostadsmarknad. Ett lågt utbud driver på marknaden, samtidigt som hushållens osäkerhet i samband med valet dämpar den. Bostadsmarknaden är fortfarande för stark för sitt eget bästa, skriver vd Erik Olsson.

I Stockholm säljer mäklarfirman hela 35 procent av bostäderna redan 4 timmar före visning, och i Göteborg säljs fler än hälften av bostäderna innan den annonserade huvudvisningen. I Malmö är marknaden något mer dämpad, men utgångspriserna har ökat.