Ekonomi

Stabiliserade bostadspriser och sänkt ränta

Chefekonom Annika Winsth

Chefekonom Annika Winsth

Nordea spår sänkt ränta och stabiliserade bostadspriser under 2012, och ett ökat sparande till följd av ökad arbetslöshet.

Nordea har släppts sin konjunkturrapport där de uppskattar svensk ekonomis framtid. I rapporten går att läsa att Nordeas chefekonomer tror på ökad arbetslöshet och därför sänkt reproränta i slutet av 2012, deras uppskattning är en sänkning ner till 0,75 procent. Därefter tror de på en höjning under 2013. De tror även på ökat sparande till följd av en minskning av konsumtionen, även denna grundar sig på ökad arbetslöshet.

- Hushållens inkomster väntas stiga med i genomsnitt 2 procent per år under 2012 och 2013. Trots det räknar vi med en svag konsumtion i år eftersom arbetslösheten stiger. Hushållen kommer därmed att öka sitt sparande, säger Annika Winsth i ett pressmeddelande.

De väljer även att uttala sig kring bostadspriserna och slutsatsen där är att det inte kommer bli något kraftigt fall, snarare en stabilisering.