Ekonomi

Stabiliserad tillväxttakt på bolån

Bolånens tillväxt mäter 5,4 procent sedan februari, visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Tillväxttakten på utlåning till hushåll har legat stabilt på 5,0-5,1 procent sedan september förra året, och nu visar även bolånen samma tecken på stabilisering. De senaste två månaderna har tillväxten för bolån legat stadigt på 5,4 procent enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån. Bolånen utgör cirka 80 procent av den totala utlåningen, och uppmättes i mars till 2 367 miljarder kronor.