Ekonomi

Småhusägare fått betalt för att bo

Arild i Höganäs kommun

Arild i Höganäs kommun Foto: Per Eskilsson

Under de senaste fem åren har många svenska småhusägare fått betalt för att bo. Det visar en rapport som mäklarföretaget Fastighetsbyrån tagit fram.

Många svenska småhusägare har fått betalt för att bo under de senaste fem åren. Vinnarna är de som äger en bostad i Sveriges dyraste kommuner.

– Det kan låta lite provocerande att prata om en boendeintäkt. Men om man köpte en bostad för fem år sedan och säljer idag så har prisökningen i många fall varit större än de sammanlagda kostnaderna för boendet. Man kan alltså säga att man fått betalt för att bo. Men i realiteten tar de flesta aldrig ut den vinsten utan lägger in den i nästa ägda boende, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån i en kommentar till rapporten.

De dyraste kommunerna är de största vinnarna. För en villa i Danderyd får man ett netto på 1 533 431 kronor på fem år eller en boendeintäkt på 25 557 kronor i månaden.


I rapporten, utförd av Värderingsdata, har man alltså analyserat bostädernas värdeutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen. I många fall överstiger prisökningarna alla kostnader för bostaden. Man har analyserat både bostadsrätter och villor och rapporten visar att det har varit ännu mer lönsamt att äga en bostadsrätt än en villa.

Uträkningen visar på nettot om man jämför bostadens värdeutveckling med den ackumulerade bostadskostnaden 2006-2011. Prisutvecklingen jämför man sedan med boendekostnaderna som beräknas utifrån full belåning, rörlig snittränta (minus 30 % skattereduktion) samt schablonvärden för samtliga driftkostnader. Rapporten visar att bostaden kan innebära högre ”intäkter” än utgifter, men att det skiljer mycket från kommun till kommun. 


För småhus ligger Stockholm bäst till med ett netto på + 439 368. I botten när det gäller villor ligger Kalmar med – 275 835.

Skurup är mediankommunen för villor. Där blir nettot - 181 321 kr på fem år eller - 3022 kronor i månaden.

Bland Sveriges 21 residensstäder så har 7 av de 21 residensstäderna haft ett positivt netto för villaägarna.