Slipper sälja till permanentboende trots krav

På ön Bohus-malmön finns krav från kommunen att försäljning av hus ska ske till året runt-boende, men ett par kan nu få dispens från regeln.

I området Sjömärket på Bohus-malmön i Bohuslän måste invånare som flyttar sälja huset till permanentboende. Ett par som försökt sälja sitt hus en längre tid nu vill få dispens från det kravet då de inte lyckas hitta en köpare. Kommunen ställer sig positiva till att göra ett undantag.

Enligt Bohusläningen.se anser kommunen att området har en säregen karaktär och ett unikt läge vilket gör det möjligt att i det här fallet göra ett undantag, de säger även att de inte vill låsa fast människor och därför prövar reglerna från fall till fall trots att detta kan innebära risk för orättvisa bedömningar. Paret, som själva bor på ön året om, har planer på att bygga nytt på samma ö.