Juridik

Slipper betala för trasiga värmepumpen

Köpare av trasig värmepump höll inne med betalning för andra utförda arbeten. Hantverkaren tog det till domslut, men blir nu ersättningsskyldig.

Hovrätten har fastställt att den kvinna som köpt och installerat en värmepump som gick sönder före garantitidens slut ska få skadestånd och ersättning av hantverkaren. Hantverkaren hade, efter installationen av värmepumpen, utfört andra arbeten i badrummet som kvinnan valde att inte betala för. Hon resonerade som så att det var hantverkarens fel att värmepumpen gått sönder, och eftersom hon redan betalat för den kunde hon hålla inne med beloppet på den nya fakturan istället. 

Värmepumen ska, enligt uppgift till Dagens Juridik, ha gått sönder på grund av att den inte installerats med en volymtank. 

Hantverkaren, som ville ha betalt för de nya arbetena i badrummet, valde att ta tvisten till domstol. Han menade på att kvinnan ändå skulle betala fakturan för de arbeten som utförts efter installationen av värmepumpen. Men eftersom kvinnan redan betalat för värmepumpen ansåg hon det skäligt att istället hålla inne med det nya beloppet, då det motsvarade det hon ansåg sig ha förlorat på att behöva installera en ny värmepump samt på förhöjd elkostnad under den tiden då värmepumpen var trasig. 

Både tingsrätten och hovrätten dömer i kvinnans favör, men hovrätten väljer att befria henne helt från betalningsskyldighet. Tingsrättens dömde först skadestånd till kvinnan på 20 000 kronor, vilket innebar att hon ändå skulle betala 16 000 kronor på fakturan. Men hovrätten justerar nu den domen till att hon inte ska behöva betala något alls, istället ska hon få 2 400 kronor i ersättning från hantverkaren.