Juridik, Ekonomi

Slapp sanktionsavgift för tidig inflytt

Händelsen utspelade sig i Hallsberg.

Händelsen utspelade sig i Hallsberg. Grafik: Google Maps.

Att flytta in före slutbesked höll på att bli en dyr historia, men husägarna klarade sig undan.

Den som flyttar in i sitt husbygge före slutbesked riskerar dryg sanktionsavgift. Men två husbyggare i Hallsberg hade nyligen tur och slapp undan. Bägge hade ställt in möbler i sina hus när det var dags för slutsamråd, såväl säng som tv och bokhyllor. Tjänstemännen ville döma ut sanktionsavgift på mellan 20 000-23 000 kronor vardera, men byggnadsnämnden gick emot beslutet.

- Byggnadsinspektörernas uppfattning var att båda husen hade tagits i anspråk. Nämnden gjorde en annan bedömning utifrån sina efterforskningar. Så är det ibland, säger förvaltningschef Clas-Göran Classon till Na.se.

Politikerna ansåg det för riskfyllt, eftersom det inte fanns tydliga bevis på att personerna sovit i sina nybyggda bostäder.

-Vi har tagit del av tre tidigare domar. Då kan man se att rätten gått på om husägarna har sovit där eller inte. Först när man sovit i ett hus bedöms det som att man tagit det i bruk, säger Lotta Öhlund, ordförande för drift- och servicenämnden.

Eftersom de kände att de inte kunde bevisa huruvida så skett var de rädda för att ärendena skulle gå till domstol och bli kostsamma förluster. Därför valde de hellre att fria husbyggarna. De ansåg vidare att slutinspektionen kunde utföras utan begränsningar trots möblerna i rummen, även detta bidrog till beslutet.