"Skuldsättningen måste öka om det ska bli fler bostäder"

Bostadsministern anser att en ökad skuldsättning är en förutsättning för att vi ska få bukt med bostadsbristen, men riksbankchefen oroar sig över en potentiell finanskris.

Bostadsminister Stefan Attefall och riksbankchef Stefan Ingves för just nu en debatt mot varandra i media. Stefan Ingves oroar sig över hushållens ständigt växande skuldsättning, han menar att det finns risk för en finanskris om problemen fortsätter. Men Stefan Attefall presenterade för ett par dagar sedan en helt motsatt linje, nämligen att skuldsättningen måste öka eftersom det är bostadsbrist. Han anser att problemet med skuldsättningen är att dagens bostadsbrist gör att priserna trissas upp på det befintliga bostadsbeståndet vilket i sin tur ökar skuldsättningen, och skulle fler bostäder byggas skulle priserna istället sjunka.

– Du kommer aldrig att lösa prisökningarna om du inte ökar utbudet. Ska du öka utbudet måste per definition någon skuldsätta sig, om du ska öka nyproduktionen. Min poäng är att man måste skilja på den skuldsättningen, och den som sker i det befintliga beståndet, där priserna trissas upp. Risken är annars att man drar allt över en kam, att man stryper kredittillgången till allt boende. Då förvärrar vi problemen med stigande priser, säger Stefan Attefall.

Ingves efterlyser en kommission som ska få bukt med problemen, men Attefall menar att det bara är en onödig åtgärd eftersom det redan är en mängd beslut och förslag på gång.

Här kan du läsa en längre analys över bostadssituationen i Sverige och vilka delar som bostadsministern anser är problemen idag kontra oppositionens åsikter kring problemen: Kommunerna kan få krav på att bygga bostäder