Juridik, Ekonomi, Energi

Skatteverket djupgranskar rot-avdrag vid värmepumpsinstallation

Skatteverket djupgranskar rot-avdrag vid värmepumpsinstallation

Förra årets uppdagande om höga arbetskostnader vid rot-avdrag, gör att Skatteverket i år gör en utökad kontroll med en specialgrupp.

Skatteverket går i år ut med en rikssatsning där de ska specialgranska vissa rot- och rutavdrag, bland annat rot-avdrag vid värmepumpsinstallation. Förra året uppdagades det att många hade bristfällande dokumentation, samt att arbetskostnaden var orimligt hög sett till materialkostnaden. 

– Vi har sett många fel och det handlar främst om höga och ospecificerade arbetskostnader, låga materialkostnader och att det saknas tillförlitligt underlag som visar hur kostnaderna har fördelats. Därför ska vi nu granska området ytterligare. Det är viktigt att seriösa företagare inte utsätts för oschysst konkurrens genom skattefusk, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare med ansvar för rot- och rutkontroll på Skatteverket.

En specialgrupp har därför tillsatts som ska undersöka problematiken djupare.