Ekonomi

Ska bli mer lukrativt att hyra ut i andrahand

Regeringen öppnar upp för möjligheten att kunna hyra ut bostadsrätt i andrahand till högre hyra utan att hyresgästen kan överklaga hyran i efterhand och få tillbaka pengar.

Regeringen har presenterat ett nytt förslag som innebär att det ska bli mer lukrativt för privatpersoner att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand. Förslaget innehåller bland annat resonemang kring möjligheten att ta ut både månadskostnader och lånets räntekostnader på hyran. Tanken är att detta ska öka andrahandsuthyrningen för att på så sätt öppna upp för fler bostadsmöjligheter i städer där det är svårt att få tag på boende, framför allt sägs det påverka marknaden i Stockholm.

En annan skillnad är att schablonavdraget vid andrahandsuthyrning fördubblas så att privatpersoner kan dra av mer i skatt när de deklarerar. Förslaget talar även om en begränsning kring möjligheten att överklaga hyran, nämligen att den som hyr inte ska kunna överklaga den retroaktivt. Hyran måste prövas direkt av hyresnämnden.

Utöver andrahandsuthyrning nämns även idéer kring fastighetsskatten. Regeringen vill förlänga perioden för undantag från fastighetsskatten för nybyggda bostäder till 15 år. Dessutom vill de sänka fastighetsavgiften för flerbostadshus till 0,3 procent, nu ligger den på 0,4 procent, samt sänka takbeloppet per lägenhet till 1 200 kronor.

Förslaget har mötts av kraftig kritik. Många tycker att det inte är tillräckligt för att öka bostadsbyggandet, och Villaägarnas Riksförbund menar att regeringen förstärker skevheten i beskattningen av bostäder i och med att husägare får betala mer i skatt.