Silviahemmet överklagar nekat bygglov

Byggnaderna SilviaBo.

Byggnaderna SilviaBo. Foto: Stiftelsen Silviahemmet.

Striden om drottning Silvias bygge kan komma att fortsätta i mark- och miljööverdomstolen.

Grannarna är inte nöjda med det bygge som stiftelsen Silviahemmet fick bygglov för och även byggde på Drottningholm. De anser att modulhusen inte passar in med övrig bebyggelse och har hittills fått medhåll i domstol. Husen måste således rivas, men nu överklagar stiftelsen domen till högsta instans.

– Det här är deras lilla chans att få en ändring i miljödomstolens beslut. Det har vi räknat med, men vi bedömer deras chanser som små, säger en av de tre berörda grannarna till Aftonbladet.

Drottning Silvia har genom verksamhetschefen på Silviahemmet tidigare uttryckt bestörtning över domen. Verksamhetschefen säger i ett uttalande att hon ser det som ett samhällets sätt att se ner på äldre människors rätt till boende (byggnaderna ska användas som ålders- och demensboende).

– Det här är oerhört tråkigt. Jag är jätteglad och stolt över det här fantastiska projektet. Det som nu har hänt talar mycket för de attityder som finns i samhället, som enligt min mening inte motsvarar mina förväntningar på ett ålders- och demensvänligt samhälle. Det finns inget vinstintresse i detta utan vi drivs av ett ideal att förbättra för äldre.

Grannarna menar dock att det handlar om utseendet på byggnaderna.

Bygget har tidigare varit omskrivet på grund av hur byggnadsnämnden i kommunen hanterade det.

Det återstår att se om mark- och miljööverdomstolen väljer att pröva ärendet.