Ekonomi

Ser inkomstkrav för bolån som en lösning på skuldberget

Eftersvallet från Riksbankens besked om nedjusterad räntebana och oförändrad reporänta har lett till flera intressanta uttalanden.

Riksbanken valde igår att justera ned reporäntebanan och det har lett till såväl intressanta uttalanden från riksbankchefen, som spekulationer om vad baktanken kring justeringen är. Handelsbankens analytiker Martin Enlund har kommenterat gårdagens besked från Riksbanken. Han tror att den nedjusterade reporäntebanan är ett slags knuff i ryggen på Finansinspektionen för att de ska höja riskvikterna på bolån, vilket i sin tur medför högre boräntor trots låg reporänta.

Igår uttalade sig dessutom riksbankchef Stefan Ingves till SVT Nyheter om sin oro över räntan, bolånen och växande skulder. Han sade bland annat att ett inkomstkrav skulle kunna vara en väg att gå för att lösa hushållens växande skuldbörda.

– Man kan också tänka sig att man ställer krav på den inkomst man måste ha för att låna, säger Stefan Ingves till SVT Nyheter.

Men bankerna håller inte med, de anser att de kan hantera utlåningen, och grundkraven som ställs i samband med denna, själva. Även branschorganisationen Bankföreningen är kritisk till uttalandet. De ser inkomstkrav som en komplicerad lösning på ett problem de redan hanterar med de regelverk som finns idag.