Ekonomi

SEB: "Tror på räntesänkning i sommar"

SEB har analyserat ekonomin och skriver att den svenska ekonomin är på återhämtning men i besvärande långsam takt. På grund av låg inflation och fallande resursutnyttjande spår de en sänkning av reporäntan i juli till 0,75 procent. 

"Det är en nivå som sedan gäller för hela prognosperioden", skriver SEB.

Banken skriver också att de tror att huspriserna kommer att stiga med 5 procent i år, men att det kommer att ske en utplaning under 2014 på grund av bromsande insatser från regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen.