Ekonomi

SEB: Fler tror på stigande huspriser

Många tror att huspriserna kommer att vara högre om ett år.

Många tror att huspriserna kommer att vara högre om ett år. Foto: Stigbertils

Majoriteten av hushållen tror på stigande huspriser, och få planerar binda sin ränta.

72 procent av hushållen tror på stigande huspriser nästa år visar SEB:s boprisindikator. Indikatorn mäter skillnaden mellan de som tror på stigande och de som tror på fallande priser, och den senaste indikatorn stannar på 63 vilket innebär en uppgång på 8 enheter för de som tror på stigande.

- En stor och ökande majoritet tror på stigande priser. Statistik om fortsatta prisuppgångar och Riksbankens besked om fortsatt rekordlåg reporänta, verkar för närvarande väga tyngre än effekterna av amorteringskrav och ökat byggande när hushållen gör sin analys, säger privatekonom Jens Magnusson.

Undersökningen visar även att hushållen tror på en reporänta på -0,08 procent om ett år, och att endast 4 procent planerar binda sin ränta inom en tremånadersperiod.

- Riksbankens senaste besked att räntehöjningarna skjuts ännu längre in i framtiden har sannolikt minskat hushållens vilja att binda sina lån. Det är väntat och begripligt men kanske inte optimalt eftersom både de privatekonomiska och samhällsekonomiska riskerna ökar när så många hushåll bara har rörliga räntor på sina lån, säger Jens Magnusson.