SCB: Oförändrade huspriser

SCB: Oförändrade huspriser

Foto: Marlén Eskilsson.

Det är små variationer prismässigt på husmarknaden just nu.

Huspriserna har stigit med en procent på årsbasis, men är oförändrade senaste tremånadersperioden jämfört med perioden före. Detta visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån.

Det är heller inga extrema variationer på länsnivå. Priserna stiger i 10 av Sveriges 21 län. Mest ökar de i Kalmar (+3 procent), samtidigt som de minskar mest i Västmanland (-3 procent).

I storstadsområdena sjunker priserna i Stockholm och Malmö samtidigt som de ligger oförändrade i Göteborg.

Snittpriset du får betala för ett hus i Sverige idag är 3 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år

  Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år

Län

       

Stockholm

1 458 5 641 -1 -6

Uppsala

336 3 204 0 -2

Södermanland

315 2 507 +2 +1

Östergötland

430 2 842 +1 -1

Jönköping

362 2 238 -2 +4

Kronoberg

189 1 928 0 +1

Kalmar

298 1 711 +3 +5

Gotland

59 2 442 0 0

Blekinge

203 1 717 -1 +6

Skåne

1 367 2 965 -1 +2

Halland

407 3 443 +2 0

Västra Götaland

1 528 3 067 +1 +2

Värmland

296 1 666 +2 +4

Örebro

344 1 946 +2 +5

Västmanland

304 2 236 -3 +1

Dalarna

323 1 726 -3 +1

Gävleborg

318 1 720 +1 +4

Västernorrland

247 1 509 -6 -1

Jämtland

140 1 692 +3 +1

Västerbotten

251 2 066 -1 +2

Norrbotten

257 1 649 +2 +2

Storstadsområde

       

Stor-Stockholm

1 458 5 641 -1 -6

Stor-Göteborg

803 4 483 0 -2

Stor-Malmö

584 3 801 -1 +2

Hela landet

9 432 2 982 0 +1