SCB: Huspriserna sjunker

Huspriserna har vänt.

Huspriserna har vänt. Foto: Byggahus.se.

Huspriserna vände nedåt första kvartalet i år.

På årsbasis har huspriserna stigit med 6 procent, men sista tre månaderna ser man en minskning på 1 procent sett till tremånadersperioden före. 

- Småhuspriserna sjönk med 1 procent under första kvartalet 2018, jämfört med fjärde kvartalet 2017, skriver Statistiska Centralbyrån.

Huspriserna sjönk också sett till länsnivå i 12 av 21 län. De som redovisar kraftigast prisras är Västmanland (-5 procent), Uppsala och Stockholm (-4 procent).

Sett till storstadsområdena är det bara Malmö som har oförändrad prisbild. I Stockholm sjunk priserna med 4 procent och i Göteborg med 2 procent.

Men ett par län redovisar fortfarande plus i statistiken. I Västernorrland steg exempelvis huspriserna med 8 procent. Likaså Gotland och Blekinge har haft stora prisuppgångar med 6 respektive 5 procent.

Även Kalmar, Jönköping, Dalarna, Gävleborg och Västerbotten har fortfarande små prisuppgångar.