Ekonomi

Det säljs allt färre hus

Det säljs färre hus nu än för ett år sedan.

Det säljs färre hus nu än för ett år sedan. Foto: Byggahus.se.

Nya siffror från Lantmäteriet visar att omsättningen av småhus minskar.

Det är låg omsättning på hus just nu och har varit så en tid. Enligt Lantmäteriet minskade omsättningen under tredje kvartalet i samtliga län förutom Kronoberg, Gotland och Norrbotten. Att det är en låg omsättning innebär kort och gott att det säljs få hus.

Den genomsnittliga förändringen för riket som helhet ligger på -7 procent. 

- Nedgången beror på att utbudet av hus är ännu lägre än tidigare. Det hänger i sin tur ihop med att det är svårt att hitta andra typer av bostäder. Många husägare väljer därför att bo kvar, trots att de egentligen önskar ett annat boende för det skede i livet de befinner sig i, säger Johan Bäckström, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Störst minskning har det varit i Västmanland. Jämfört med samma period förra året har husförsäljningen minskat med 16 procent. Även Värmland, Jönköping, Stockholm och Örebro har haft en minskning på 10 procent eller mer.

Kronoberg sticker däremot ut åt andra hållet. Där ökade antalet husförsäljningar med 8 procent mellan tredje kvartalet i år och samma period förra året. Likaså Norrbotten och Gotland visar på plus i statistiken. Lantmäteriet gör dock ingen analys på varför det ser ut så i just dessa län.

Omsättning på småhusmarknaden Q3 2016–Q3 2017 

Västmanlands län -16 % 
Värmlands län -14 % 
Jönköpings län -13 % 
Stockholms län -11 % 
Örebro län -11 % 
Kalmar län -10 % 
Blekinge län -9 % 
Uppsala län -9 % 
Hallands län -8 % 
Jämtlands län -8 % 
Västra Götalands län -7 % 
Skåne län -6 % 
Södermanlands län -5 % 
Västerbottens län -4 % 
Östergötlands län -4 % 
Gävleborgs län -3 % 
Västernorrlands län -2 % 
Dalarnas län -1 % 
Norrbottens län +2 % 
Gotlands län +3 % 
Kronobergs län +8 %