Bastu

Säljaren ansvarar för bastudörr som exploderade

Bastudörren exploderade, men säljaren menade att det var ett dolt fel och ville inte ersätta köparen. Nu har ARN gett köparen rätt.

Enligt ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden så ansvarar säljaren för dolda fel på en vara sex månader efter försäljningen.

Ett företag som tillverkar glas har dömts till att betala tillbaka en köpare drygt 2 300 kr. 

Det var när köparen försökte installera en glasdörr till sin bastu som den exploderade och gick i bitar. Köparen menar på att glaset hade ett dolt fel vid leveransen och att det inte har förekommit något slag mot dörren eller någon olycka som har orsakat felet.

Säljaren å sin sida menar på att instruktioner inte har följts eftersom varan var hel när den överlämnades till köparen.

Allmänna reklamationsnämnden går nu på köparens linje och menar att säljaren har ansvar enligt konsumentköplagen för fel på varan även om felet visar sig först senare. 

I regel brukar köparen ha bevisbördan efter avlämnandet av varan men enligt det här beslutet så följer man andra paragrafer i lagen och lägger bevisbördan på säljaren istället.

Beslutet kan inte överklagas men skulle kunna omprövas om det kommer in nya uppgifter.