Ekonomi

Så tror hushållen om bopriserna kommande året

Ett hus i Borgholm på Öland.

Ett hus i Borgholm på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

Trots fortsatt stigande huspriser tenderar allt fler tro på fallande priser framöver.

Både Statistiska Centralbyrån och Mäklarstatistik rapporterar fortsatt stigande huspriser under senaste tremånadersperioden. Men SEB:s Boprisindikator visar att hushållens tro på stigande priser mattats av något. Det handlar dock inte om någon stor förändring - från 73 procent till 69 procent.

- Förväntningarna är fortsatt höga och det går ännu inte att tala om något tydligt trendbrott, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Samtidigt ökar andelen som tror på fallande priser inom ett år från 10 till 11 procent.

Samma rapport visar också att hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger kvar på 0,06 procent, men att 1 procent fler planerar att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Totalt handlar det om 6 procent som tänker binda räntan. Därmed stannar siffran inom det intervall på 3-7 procent som varit sista 3,5 åren.

- Allt mer ekonomisk statistik pekar nu mot kommande räntehöjningar och det är naturligt att fler hushåll överväger att binda räntan. För de flesta är det sunt att sprida sina ränterisker genom att dela upp lånen i flera delar och med olika bindningstider, säger Jens Magnusson.