Ekonomi

Så stod sig huspriserna 1:a kvartalet

Huspriserna föll 2 procent på riksnivå under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol, men är oförändrade jämfört med fjärde kvartalet 2011.

Statistiska Centralbyråns Småhusbarometer för första kvartalet 2012 är här och den visar att priserna på småhus sjönk med 2 procent på riksnivå första kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året. På Gotland och i Södermanland var prisfallet störst, -8 procent, medan Norrbotten med sina +4 procent var det län som redovisade störst prisuppgång. Förutom Norrbotten redovisade även Västerbotten och Gävleborg plus i statistiken, bägge gick upp 2 procent.

I övrigt föll priserna i hela landet. Storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm redovisade samtliga minus i statistiken med sina -4, -5 och -1 procent.

Däremot var priserna oförändrade på riksnivå första kvartalet i år om jämförelsen istället görs med fjärde kvartalet 2011. Endast Gotland redovisar ett kraftigt prisfall på -10 procent, övriga spannet ligger mellan -4 och +6.

Dock bör nämnas att det är en kraftig eftersläpning för Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet.