Ekonomi

Så står det till med huspriserna

Bortsett från ett kraftigt prisras i Jämtland ligger huspriserna relativt oförändrade.

Förra årets långsamt stigande huspriser hade mattats av i förra rapporten från Statistiska Centralbyrån, och senaste kvartalsrapporten visar nu på samma sak - oförändrade priser i riket som helhet. På en mer detaljerad nivå steg priserna i sju län, sjunk i tio och stod stilla i fyra. Sett till årsbasis har dock priserna stigit med hela fyra procent.

Störst skillnad mellan de två senaste kvartalen hittar vi i Uppsala och Jämtland. Uppsala visar en ökning på fyra procent medan priserna i Jämtland föll hela tolv procent, ett kraftigt fall sett till att näst största pristappet ligger på tre procent och återfinns på Gotland och i Örebro.

I storstadsområdena steg priserna i Stockholm och Göteborg med en respektive tre procent, medan de låg oförändrade i Malmö.