Så mycket tror man att det byggs i år

Så mycket tror man att det byggs i år

Det byggs fler hus i år än vad det gjort de senaste åren, men sett till bostadsbyggandet överlag är siffran historiskt låg.

Organisationen Trä- och möbelföretagen har analyserat småhusmarknaden och kommit fram till att det i år kommer att byggas cirka 7 000 hus. Det är en låg siffra historiskt sett, men ett lyft om vi bara ser till de senaste åren och lågkonjunkturen. Dock byggs det nu betydligt fler lägenheter, något som organisationen anmärker på.

Jämför vi de 7 000 småhusen med de 40 000 bostäderna som byggs är siffran historiskt låg för småhusbyggandet.

- Nuvarande fördelning är skev. Eftersom 7 av 10 anser att villa- och radhusboende är den mest attraktiva boendeformen, är denna låga nivå inte hållbar. Rätt byggt med spårbunden kollektivtrafik är rad- och småhusområden en given del av den moderna hållbara storstadsbebyggelsen med små miljömässiga avtryck, säger Gustaf Edgren som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.

Analysen visar även att de tror att siffran ökar något under nästa år. Initialt spår de 7 500 påbörjade småhus 2015.