Ekonomi

Så mycket ökar huspriserna

Huspriserna ökar i en majoritet av länen, men det är stor variation från län till län.

Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar att huspriserna fortsätter att stiga landet över. Jämför vi tremånadersperioden september-november med perioden före är den genomsnittliga ökningen två procent i landet som helhet. Rapporten visar också att priserna stiger i 17 av totalt 21 län.

Störst prisökningar hittar vi i Örebro som redovisar ett genomsnitt på sju procent upp, tätt följd av Kronoberg som har prisökningar på i genomsnitt sex procent. Även Gotland ökar en hel del med sina fem procent upp.

Längst ner på listan ligger Jämtland, Västernorrland och Skåne. Dessa är de enda länen som redovisar backande huspriser. Jämtland ligger då i topp med minus två procent, medan de andra två minskar med marginella en procent. I Blekinge ligger priserna oförändrade.

Storstadsområdena Stockholm och Göteborg har också fått klättrande huspriser senaste månaderna, på två respektive en procent. Men i Malmö står de däremot stilla sett till föregående period.

På årsbasis har priserna ökat i samtliga storstadsområden - mest i Stockholm med sina tio procent, men även i Göteborg och Malmö med sex respektive tre procent. Inte ett enda län backar på årsbasis. Störst uppgång har det varit i Värmland, huspriserna där har enligt rapporten gått upp hela tolv procent senaste året.