Ekonomi

Så mycket ökade taxeringsvärdet för småhus

Det genomsnittliga taxeringsvärdet har ökat med ett par procent.

Småhus taxeras vart tredje år och senaste gången var i fjol. Statistiska Centralbyrån har nu undersökt hur taxeringsvärdena rörde sig mellan 2014-2015 och kommit fram till att det genomsnittliga taxeringsvärdet ökade med 3 procent i riket som helhet, men att det också skiljer en hel del mellan länen.

Längst upp på listan hittar vi Norrbottens län. Där ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet med 16 procent - vilket kan jämföras med Stockholm som med sina 4 procent ligger närmare landets genomsnitt. Samtidigt minskade taxeringsvärdet med 4 procent i Kalmar och de återfinns därmed längst ner i botten av listan. 

Nästa gång småhus ska taxeras blir 2018.

- Åren däremellan kan en särskild fastighetstaxering göras för nybildade eller förändrade fastigheter, skriver Skatteverket.

Om du berörs av en sådan kommer du automatiskt att få hem en blankett i brevlådan nu i början av året.