Så många fler bostäder byggdes det i fjol

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a–4:e kvartalet. 2007–2017.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a–4:e kvartalet. 2007–2017. Grafik: SCB.

Bostadsbyggandet ökade mellan 2016-2017, i alla fall när det kommer till flerbostadshus.

Bostadsbyggandet ökade 2016, och den trenden höll i sig i fjol. Under helåret 2017 byggdes det totalt 50 750 lägenheter i flerbostadshus och 13 250 småhus. Detta motsvarar en ökning på 9 procent för flerbostadshus, men en i princip oförändrad utveckling för småhus.

Siffrorna uppges vara uppräknade med fyra procent för nybyggnad eftersom det är en eftersläpning i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.

Utan uppräkningen inräknad byggdes det 12 760 småhus 2017, vilket kan jämföras med 12 857 under året före.

Flest hus byggdes det i storstadsområdena med Stockholms län i täten (2 431) och därefter Västra Götaland (2 177) tätt följd av Skåne (2 069).

Gotland och Västernorrland återfinns i botten av listan med 79 respektive 106 nybyggda småhus.