Ekonomi

Så har huspriserna utvecklats senaste 3 månaderna

Huspriserna ser ut att ha stagnerat men i ett par län stiger de fortfarande.

Priserna både stiger och sjunker just nu. Av Sveriges totalt 21 län redovisar 8 stigande priser och 8 sjunkande under den senaste 3-månadersperioden. I övriga län är priserna oförändrade.

Enligt Statistiska Centralbyråns siffror ökade priserna mest i Gävleborg och Kronoberg, men det är inte tal om någon explosion utan bägge länen hade en prisuppgång på tre procent. Även storstäderna redovisar plus i statistiken. Malmö toppar listan med en treprocentig uppgång, därefter kommer Stockholm med två procent och Göteborg med en procent. I andra änden av skalan hittar vi Jämtland och Västernorrland vars huspriser sjunk sex respektive fem procent.

På riksnivå är priserna oförändrade sett till senaste tremånadersperioden, men jämför vi istället med hur det såg ut för ett år sedan så har de stigit med fyra procent.