Ekonomi

Så har huspriserna förändrats senaste tre månaderna

Den ihållande trenden med långsamt stigande huspriser står stadigt.

Statistiska Centralbyråns Småhusbarometer är här, och precis som föregående rapporter de senaste månaderna visar statistiken på en enprocentig uppgång för huspriserna på riksnivå de senaste tre månaderna. Sett till årsbasis är ökningen dock större, vid samma tidpunkt förra året låg huspriserna fyra procent lägre. Genomsnittspriset för ett hus i Sverige ligger idag på 2,2 miljoner kronor. 

Procentsatser och huspriser varierar dock kraftigt beroende på var i landet huset befinner sig. De senaste tre månaderna steg priserna i totalt 13 av landets 21 län. Störst uppgång hittar vi i Blekinge och Norrbotten som bägge redovisar 4 procent upp, medan Dalarna hamnar i botten av listan med -3 procent. Dalarna är 1 av de 4 län som priserna sjunk i, utöver Dalarna hamnar även Västernorrland, Västra Götaland och Kronoberg på den negativa sidan av strecket.

När det kommer till storstadsområdena gick Stockholm mest plus i statistiken med sina tre procent. Även Malmös huspriser ökade, då med två procent - men i Göteborg stod priserna stilla sett till föregående tremånadersperiod.