Ekonomi

Så gick det för huspriserna fjärde kvartalet

Vi tar en titt på var huspriserna ökade och minskade mest under året, och hur fjärde kvartalet utspelade sig.

Antalet län med stigande huspriser minskade under sista kvartalet 2014. En ökning kunde skönjas i elva län, en siffra som legat betydligt högre under året, medan hela åtta län nu redovisade sjunkande priser. 

Gotland var det län som toppade prisökningslistan mest med sina 6 procent, följd av Kronobergs län med 5 procent. Störst prisfall hittar vi i Blekinge med 6 procent, följd av Västernorrland och Västerbotten som minskade 3 procent.

Men som ett genomsnitt för riket fick vi ändå se huspriserna hamna på plussidan - totalt ökade de med en procent jämfört med kvartalet före och sju procent på årsbasis.

I storstadsregionerna såg det ut på samma sätt som det gjort flera gånger under det gångna året, nämligen en svag prisökning på två procent i Stockholm och Göteborg, medan Malmös huspriser låg oförändrade. På årsbasis har dock samtliga tre fått se stigande huspriser - Stockholm med hela tio procent, Göteborg med sju procent och Malmö med tre procent.

Topp 3 län med störst prisökningar på hus, årsbasis

  • Gotland, 14 procent
  • Uppsala, 12 procent
  • Stockholm, Södermanland, Värmland, Västmanland, 10 procent

Län med sjunkande priser på hus, årsbasis

  • Jämtland, Blekinge, -1 procent

Övriga län har på årsbasis fått se prisökningar på mellan 4-8 procent.