Så bor vi helst i Sverige

Att bo i hus är mycket populärt, framför allt utanför storstäderna.

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler­bostads­hus. Det är skälet till att andelen hushåll som i bor småhus är lägre än andelen personer i denna boendeform.

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler­bostads­hus. Det är skälet till att andelen hushåll som i bor småhus är lägre än andelen personer i denna boendeform.

Statistiska Centralbyrån har gått igenom sin statistik och tagit fram fakta om hur svenskarna helst väljer att bo. Vanligast är det att vi bor i ett hus, genomsnittet för riket överlag är att hälften väljer hus men när det kommer till sammanboende par med barn i skolåldern är samma siffra hela 70 procent. Statistiken visar även att det genomsnittliga antalet boende per hushåll i småhus är 2,7 personer. 

Boendeform

Men statistiken varierar beroende på var i landet du befinner dig. I storstadsområdena är flerbostadshusen i övervikt, medan det i mindre städer återigen är husen som tar över. När det kommer till olika ålderskategorier visar statstiken att personer under 30 år vanligen bor i hyresrätt, därefter blir hus vanligast, medan det bland den äldre befolkningen är vanligast att bo i flerbostadshus eller specialbostäder.