Så bor vi helst i Sverige

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler­bostads­hus. Det är skälet till att andelen hushåll som i bor småhus är lägre än andelen personer i denna boendeform.

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler­bostads­hus. Det är skälet till att andelen hushåll som i bor småhus är lägre än andelen personer i denna boendeform.

Att bo i hus är mycket populärt, framför allt utanför storstäderna.

Statistiska Centralbyrån har gått igenom sin statistik och tagit fram fakta om hur svenskarna helst väljer att bo. Vanligast är det att vi bor i ett hus, genomsnittet för riket överlag är att hälften väljer hus men när det kommer till sammanboende par med barn i skolåldern är samma siffra hela 70 procent. Statistiken visar även att det genomsnittliga antalet boende per hushåll i småhus är 2,7 personer. 

Boendeform

Men statistiken varierar beroende på var i landet du befinner dig. I storstadsområdena är flerbostadshusen i övervikt, medan det i mindre städer återigen är husen som tar över. När det kommer till olika ålderskategorier visar statstiken att personer under 30 år vanligen bor i hyresrätt, därefter blir hus vanligast, medan det bland den äldre befolkningen är vanligast att bo i flerbostadshus eller specialbostäder.