Ekonomi

Så blev huspriserna senaste tre månaderna

Trenden med sjunkande huspriser i Malmö verkar ha vänt enligt senaste Småhusbarometern.

Huspriserna stod stilla mellan februari-april jämfört med tremånadersperioden före, men har däremot ökat med fyra procent på årsbasis enligt senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån. Småhusbarometern visar även att priserna stigit i 19 av 21 län sett till samma period förra året. Kronoberg leder ligan med en 11-procentig uppgång medan Jönköping ligger tätt bakom med sina 10 procent. Endast Västerbotten redovisar sjunkande priser på årsbasis.

Även jämfört med den senaste tremånadersperioden ligger Kronobergs län högst upp på listan med sin 9-procentiga ökning. Priserna steg då i totat 11 av 21 län, och minskade samtidigt i 9, endast Dalarna redovisar oförändrade priser. I Kalmar backade huspriserna med 4 procent jämfört med tremånadersperioden före.

I Malmö verkar trenden med nedåtgående priser ha vänt, de ökar både jämfört med senaste tremånadersperioden (+4) och på årsbasis (+3). Även Stockholm ökar och visar på 1 procent upp senaste tre månaderna och 3 procent upp senaste året. Huspriserna i Göteborg sjönk däremot jämfört med perioden november-januari, de visar en nedgång på 1 procent - men samtidigt en 3-procentig uppgång på årsbasis.

I och med att det inte varit någon prisförändring på riksnivå mellan senaste perioderna så är det genomsnittliga priset för ett hus idag fortfarande 2,1 miljoner kronor.