Ekonomi

Så blev huspriserna 2012

Både huspriser och bostadsrättspriser ökade sett till helåret 2012, men några sticker ändå ut i statistiken.

Mäklarstatistik har sammanfattat året som gick och resultatet visar på en svag uppgång av både bostadsrättspriser och huspriser. Jämfört med 2011 steg bostadsrättspriserna 12 procent förra året medan huspriserna steg 2 procent. Störst ökning var det dock i Värmland, där visar samma siffror 16 respektive 6 procent.

- Efter 2011 års nedgång på bostadsrätter kan vi konstatera att priserna gick upp på helåret 2012, trots finansiell oro, stort utbud och längre försäljningstider på bostadsmarknaden. Av storstäderna har prisuppgången varit särskilt tydlig i Stockholm och Göteborg. Även villapriserna gick upp, även om blygsamt. Dock kan vi se att uppgången har mattats av under årets sista tre månader, säger Peeter Pütsep som är vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Kalmar sticker också ut i statistiken men åt det negativa hållet, där minskade bostadsrättspriserna mest i hela landet, 15 procent för att vara exakt. Störst minskning av huspriserna blev det i Västerbotten som tappade 2 procent.

Stockholms och Västra Götalands huspriser gick bägge upp 3 procent för helåret 2012, medan bostadsrätter i dessa län ökade med 6 respektive 8 procent. Skåne gick istället plus minus noll både vad gäller bostadsrätts- och huspriser. 

- Om det inte sker några större förändringar i vår omvärld eller en dramatisk ökning av arbetslösheten i Sverige tror vi att 2013 kommer att påminna mycket om 2012. Det vill säga bostadspriserna kommer gå lite upp och ner, längre försäljningstider, men med regionala skillnader. Utbudet är ännu så länge lägre än vid samma tidpunkt förra året, men det är förmodligen tillfälligt och beror på den långa julledigheten, säger Peeter Pütsep.