Ekonomi

RUT-avdraget ses över - ska bli mer omfattande

RUT-avdraget ses över. Ett nytt avdrag för hushållsnära tjänster ska, enligt uppgifter till Dagens Industri, färdigställas och presenteras i samband med nästa höstbudget. Tanken är att avdraget ska bli mer förmånligt eftersom regeringen anser att det lyckats så väl med uppgiften att skapa nya jobb och därför vill fortsätta på den inslagna banan.

Exakt hur detta ska fungera i praktiken är ännu oklart men det förekommer en del uppgifter. Bland de förändringar som presenteras i artikeln nämns exempelvis att RUT-avdraget ska bli mer omfattande och även ge avdrag för exempelvis IT-tjänster. En annan förändring som nämns är att det ska bli mer förmånligt, antingen generellt sett eller som en riktad förmån mot pensionärer. Sistnämnda är också den grupp som nyttjar RUT-avdraget mest frekvent.

För att kunna plocka fram ett nytt RUT-avdrag har regeringen tillsatt en arbetsgrupp där bland annat arkitekten Ann Öberg, kvinnan bakom den ursprungliga RUT-reformen, finns representerad och så även kanslirådet Peter Ljungqvist som är ansvarig tjänsteman för RUT och ROT. Men ingen vill uttala sig på detaljnivå. Peter Ljungqvist säger att gruppen inte är officiell och därför saknar officiella dokument, men att de genomför en sedvanlig uppföljning på lagstiftning där de tittar på RUT och ROT.