Ekonomi

ROT-avdraget fortsätter att minska

ROT-avdraget fortsätter att minska

Både antalet köpare och antalet utförare av ROT-avdraget har minskat sedan årsskiftet.

2015 avslutades med en kraftig uppgång av ROT-avdraget i december, men efter det har statistiken dalat nedåt. Under årets samtliga sju första månader har både antalet utförare och antalet köpare minskat. Det totala beloppet som betalades ut i juli var 761 280 810 kronor, vilket är lågt i jämförelse med samma månad förra året då det betalades ut 1 572 664 085 kronor.

Experter menar att intresset och utbetalningarna av ROT-avdraget minskar på grund av att det sänktes från 50 procent till 30 procent vid årsskiftet. Effekten av ett lägre avdrag är att färre privatpersoner anlitar hantverkare. Samtidigt nästan tredubblades beloppet i december, och de låga siffrorna nu kan också delvis ha att göra med att många passade på att genomföra sina byggprojekt i slutet av förra året.

Statistiken visar även att antalet köpare minskade från 144 467 stycken till 109 291 stycken i juli, och att antalet utförare minskade från 30 335 stycken till 24 675 stycken.