Ekonomi

Rörlig ränta stabil i sin popularitet

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2017.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2017. Grafik: SBAB.

Det är lika många som väljer rörlig ränta i oktober som det var i september.

Precis som föregående månad valde 77 procent rörlig ränta på sitt bolån i oktober, eller tremånadersräntan som den även kallas. Troligen är det en följd av de låga räntenivåerna och det faktum att Riksbanken nyligen kommunicerat ut att en höjning av reporäntan ej är att vänta förrän i slutet av 2018.

- Bolåntagarna verkar avvakta och vill se tydligare tecken på att räntan är på väg upp innan de agerar och tar steget att binda räntan. Fokus i debatten har också på sistone varit mer på oron på bostadsmarknaden än på räntemarknaden, vilket kan påverka människors beslut, säger Emma Persson, boendeekonom hos SBAB.

Andelarna som valde medellånga och långa räntebindningstider på mellan 1-4 år respektive 5-10 år är även de oförändrade, de stannar på 22 respektive 1 procent i oktober.