Risk för kraftigt höjda elnätspriser

Förvaltningsrätten går på elnätföretagens linje och dömer att Energimarknadsinspektionens övergångsmetod var ett felaktigt beslut.

För ett par minuter sedan kom domen i förvaltningsrätten i Linköping: Energimarknadsinspektionen hade inte rätt att tillämpa övergångsmetoden och taket för kalkylräntan ska höjas. Således gick rätten helt på de 87 elnätföretagens linje. 

"Förvaltningsrätten finner att Energimarknadsinspektionen har grundat sitt avgörande på och tillämpat övergångsmetoden med hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt lagstiftningen ska ligga till grund för fastställandet av intäktsram. Energimarknadsinspektionen har därmed inte haft rätt att, vid fastställande av intäktsram, tillämpa övergångsmetoden"

Så här kommenterade Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson rättegången igår:

- När vi fastställde avgifterna för perioden 2012–2015 överklagade drygt hälften av elnätsföretagen. Trots en låg inflation och utan andra uppenbara orsaker tycker företagen att de ska ha rätt att höja avgifterna med stora belopp. Domarna kan innebära avgiftshöjningar på upp till 33 miljarder kronor. För en genomsnittlig villakund betyder det att elräkningen under en fyraårsperiod kan bli cirka 30-40 procent dyrare. 

Energimarknadsinspektionens kalkylränta var satt till 5,2 procent, men höjs i och med domen till 6,5 procent.

"Med stöd i de expertutlåtanden som åberopats och övrig utredning i målen har förvaltningsrätten funnit att en rimlig långsiktigt stabil kalkylränta ska fastställas till 6,5 procent före skatt under tillsynsperioden 2012–2015."

Domen kommer med största sannolikhet att överklagas. Men vinner elnätsföretagen i högsta instans kommer elnätskunderna att få betala de höjda avgifterna retroaktivt.

Vad handlar bråket om?
I korthet handlar det om att elnätföretagen vill höja sina nätintäkter med 50 miljarder kronor mellan 2012-2015, medan Energimarknadsinspektionen tycker att det räcker med en ökning på 16 miljarder kronor jämfört med förra 4-årsperioden.