Riksdagen röstade ja till komplementhus

Från och med 2 juli är det nu officiellt godkänt att bygga komplementhus, bygga till huset samt förse huset med takkupor - allt utan bygglov.

Igår röstade riksdagen ja till förslaget om bygglovsbefriat komplementhus. Precis som det var sagt kommer det från och med 2 juli vara ok att bygga ett upp till 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus utan bygglov, dock krävs bygganmälan, samt att utan bygglov inreda enbostadsbhus med ytterligare en bostad.

Utöver detta kommer det även att vara tillåtet att bygga till en- och tvåbostadshus med upp till 15 kvadratmeter, samt förse huset med upp till två takkupor - allt utan bygglov. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. 

- Syftet med ändringarna är att förenkla regelverket så att det inte ställs krav på bygglov i större utsträckning än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelsen utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt, skriver civilutskottet i sitt betänkande.

Samtliga partier utom Miljöpartiet röstade ja till regeringens förslag.